اقتصاد > اقتصاد*ملی- گروه اقتصادی:
وزیر جدید اقتصاد ایران جدی*ترین برنامه خود را کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی دانست و معاون اول رئیس*جمهور از تشکیل ستاد ویژه تصمیمات اقتصادی در دولت با محوریت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رئیس*جمهور خبر داد.
علی*طیب*نیا رسما برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی ایران معرفی شد تا به*گفته او ظرف امروز و فردا سکاندار بانک مرکزی هم معرفی شود. او به همراه محمدباقر نوبخت و احتمالا ولی*الله سیف در مقام رئیس*کل بانک مرکزی 3مرد کلان*نگر دولت یازدهم برای بازنگری در سیاست*ها و جهت*گیری*های اقتصادی ایران محسوب می*شوند که راه دشواری پیش رو دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمدهای سهل*الوصول نفتی دلیل بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است، گفت:* اصلی*ترین راهبرد وزارت اقتصاد در آینده کاهش وابستگی دولت به این درآمدهاست. به گزارش خبرگزاری*ها علی طیب*نیا با بیان اینکه شایسته نیست نفتی که سهم آیندگان است را دولت بفروشد و خرج هزینه*های جاری کند، گفت: سعی خواهیم کرد در وهله اول با متنوع*سازی* منابع درآمدی دولت نسبت به کاهش وابستگی به نفت اقدام کنیم.

اسحاق جهانگیری همچنین از تشکیل ستاد ویژه تصمیمات اقتصادی با محوریت مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رئیس*جمهور برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی هماهنگ در دولت و حل مشکل معیشت مردم خبر داد. او 3نهاد یادشده را 3بازوی قدرتمند برای اجرای تصمیمات اقتصادی دانست و گفت: امیدواریم با آغاز به*کار این ستاد اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم تا حد ممکن برطرف شود.
انتقاد از خصوصی*سازی*
معاون اول رئیس*جمهور در آمار خصوصی*سازی* ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی حسینی وزیر سابق اقتصاد تشکیک کرد و گفت:از این میزان چه مقدار به*صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است. جهانگیری دیگر دغدغه مهم دولت تدبیر و امید را ساماندهی خصوصی*سازی*ها دانست و گفت: هدف اصلی خصوصی*سازی*ها انتقال مالکیت و افزایش سرمایه*گذاری در بخش*های خصوصی بود اما متأسفانه باید بگویم خصوصی*سازی تا حد زیادی از هدف اصلی خود فاصله گرفته و وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی باید در گام نخست نحوه مدیریت بنگاه*های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود چه میزان به بخش خصوصی واگذار شده است.