اقتصاد > اشتغال- گروه اقتصادی:
سه شنبه ۲۹ مرداد مراسم تودیع و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختمان اصلی این وزارتخانه با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، وزرای پیشین و معاون اول رئیس*جمهور برگزار شد.
در این مراسم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس*جمهور گفت: موضوع اشتغال اصلی*ترین مسئله پیش*روی کشور است؛ هرچند که تورم نیز مورد اهمیت قرار دارد. باید شرایطی ایجاد شود تا آنهایی که کار خود را از دست داده*اند، به*کار برگردند و این یکی از نخستین اقدامات اضطراری دولت در حوزه اشتغال است. جهانگیری افزود: باید شرایطی ایجاد شود تا آنهایی که کار خود را از دست داده*اند، در مقطع کوتاهی به*کار برگردند و این یکی از نخستین اقدامات اضطراری دولت در حوزه اشتغال است.
وزیر جدید تعاون و کار هم با بیان اینکه پررنگ شدن سفره تهیدستان ازجمله تعهداتم در این وزارتخانه است، گفت: وزارتی که من مدیریت آن را برعهده گرفته*ام، وزارت کار است نه وزارت کارگر یا کارفرما.
علی ربیعی بیان داشت: در حوزه کار به کارآفرینی اعتقاد دارم و این موضوع مسئله اصلی نظام تولید و کار است. اینجا وزارت کار است و نه وزارت کارگر یا کارفرما اما استراتژی من این است که کارگران را شاداب و راضی نگه دارم.