بر اساس نتایج یک پژوهش جدید، تنش*ها و استرس*های روزانه در توانایی کنترل عواطف* و احساسات اختلال ایجاد می*کنند.

بر اساس یافته*های پژوهشگران، روش*های درمانی متداولی که به افراد در کنترل بهتر احساساتشان کمک می*کنند از قبیل شیوه*های درمان اضطراب اجتماعی و هر اختلال روانی دیگر، در شرایط پرتنش نتیجه* ندارند و موثر نخواهند بود مگر اینکه فرد بتواند با آموزش مهارت*های خاص بر استرس خود غلبه کند.

«الیزابت فلپس»، استاد علوم اعصاب دانشگاه نیویورک دراین*باره می*گوید: ما پیش از این نیز می*دانستیم که استرس، توانایی کنترل احساسات و عواطف را تضعیف می*کند اما این پژوهش اثبات می*کند که حتی استرس خفیف هم در روش*های درمانی کنترل عواطف اختلال ایجاد می*کند.

به گفته فلپس، افراد از افکار خود برای تغییر احساساتشان استفاده می*کنند مثلا به جای نیمه خالی لیوان نیمه*ی پر آن را می*بینند. چنین تکنیک*هایی را «کنترل ذهنی عواطف» می*نامند و می*توان آنها را آموزش داد. مثلا از فردی که در موقعیت*های اجتماعی دچار اضطراب می*شود می*خواهند نحوه تفکرش را درباره مهمانی*ها تغییر دهد تا واکنش عاطفی متفاوتی نسبت به این موقعیت*ها پیدا کند.

در پژوهش جدید از 78 نفر خواستند که به تصاویر مار و عنکبوت نگاه کنند. بعضی از تصاویر با شوک الکتریکی همراه بود که در نتیجه افراد از این تصاویر می*ترسیدند. سپس به افراد شرکت*کننده تکنیک*های درمانی را آموزش دادند تا با تغییر افکار خود، ترس ناشی از دیدن این تصاویر را کاهش دهند.

تغییر طرز تفکر برای کنترل احساسات نیاز به تلاش دارد و در بسیاری موارد استرس زیاد این کار را دشوار می*سازد و به همین دلیل تنش*های زندگی مانع از کنترل بهتر عواطف و احساسات می*شوند. با این حال روانشناسان می*گویند کسب مهارت بیشتر در مدیریت استرس به کنترل بهتر احساسات حتی در شرایط پرتنش کمک می*کند.