دبیر انجمن قطعه*سازان ایران خبر داد
احتمال توقف تولید خودرو در کشور
دبیر انجمن قطعه*سازان ایران گفت: اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح نشود تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد.

ساسان قربانی در گفت*وگو با ایسنا، اظهار کرد: هم*اکنون مشکلات متعدد داخلی و خارجی گریبان*گیر صنعت خودرو و قطعه است.
وی با بیان اینکه تامین نقدینگی، نقل و انتقال پول و تحریم از مهمترین مشکلات صنعت خودرو و قطعه است، خاطرنشان کرد: با ادامه وضعیت فعلی، روند کاهشی تولید خودرو و قطعه همچنان ادامه می*یابد و به تناسب آن قیمت تمام شده تولید و فروش خودروها افزایش می*یابد که آن نیز موجب تشدید رکود بازار خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه*سازان ایران ادامه داد: هم*اکنون خودروسازان با حدود 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می*کنند. ظرفیت تولید در واحدهای قطعه*سازی نیز به 15 تا 20 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این*که از حدود دو سال پیش روند فعلی قابل پیش*بینی بود، تصریح کرد: با این حال هر چه در این مورد هشدار دادیم شنیده نشد البته امیدواریم در دولت جدید به این مشکلات رسیدگی شود.

قربانی ادامه داد: اولین اقدام در این زمینه بررسی شرایط، شناسایی مشکلات و پیش*بینی راهکارهای حل مشکل است. این اقدام آغاز شده و کارگروه*هایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این کار تشکیل شده است.

وی افزود: در گذشته فرصت*های زیادی برای حل مشکلات وجود داشت که از دست رفت؛ بنابراین در شرایط فعلی دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و باید به بهترین نحو ممکن و به سرعت عمل شود.

دبیر انجمن قطعه*سازان ایران تصریح کرد: مشکلات در صنعت خودرو و قطعه به مرز بحران رسیده است بنابراین اگر روند فعلی همچنان ادامه یابد و اصلاح نشود در نهایت تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد