پاک کردن گردوغباری که به داخل میزهای چوبی بدون روکش نفوذ کرده*اند، تقریبا کاری غیرممکن است. بهتر است با دیدن گردوغبار روی سطح میز زودتر دست به کار شوید و با استفاده از مجموع وسایل پاک*کننده زیر آن*ها را تمیز کرده، مانع نفوذ غبار به داخل چوب شوید.

1- روی میز را با جاروبرقی تمیز کنید

جاروبرقی غبار روی میز را کاملا از بین می*برد. برای جلوگیری از خط و خش از سر باریک مخصوص گردوغبار استفاده کنید. سر باریک را به*آرامی تا زمان محو شدن غبار روی کل سطح میز بگیرید.

2- دستمال گردگیری را فراموش نکنید

از دستمال مخصوص گردگیری استفاده کنید. دستمال*های میکروفیبر معروف به دستمال جادویی نرم بوده، بدون نیاز به مواد پاک*کننده سطوح مختلف را به*راحتی تمیز می*کنند.

برای تاثیر بیش*تر قبل از استفاده آن*ها را کمی نم*دار کنید.

دستمال را چهارلا کرده، هر بار یک گوشه از میز را با قسمت*های تمیز آن پاک کنید.

3- از گردگیرهای دستی یا برقی مخصوص استفاده کنید

گردگیرهای استاتیک از هزاران فیبر کوچک ساخته شده*اند که مانند آهن*ربا گردوغبار را به خود جذب می*کنند. گردگیرهای از جنس لانولین طبیعی به راحتی گردوغبار را پاک و در خود نگه می*دارد.

4- از اسپری*های تمیزکننده استفاده کنید

بعد از به کار بردن موارد فوق، برای تمیز کردن غبار از سطح میز و براق شدن آن از اسپری مخصوص استفاده کنید. این اسپری*ها مانع نفوذ غبار به داخل چوب می*شوند به شرطی که از نوع مخصوص و مناسب چوب استفاده کنید. بعضی از آن*ها مخصوص وسایل تصویری و برقی هستند.

5- برای تمیز ماندن سطح میز کل خانه را تا جای ممکن از گردوغبار تمیز نگه دارید

حداقل هفته*ای یک*بار کل اتاق*ها را گردگیری کنید. برای این کار از سقف و وسایل روی دیوار شروع کنید و تا روی میز و کابینت*ها و کف زمین ادامه دهید. تا جای ممکن از جاروبرقی استفاده کنید. می*توانید از گردگیرهای برقی برای تمیز کردن همه چیز استفاده کنید.
روی فرش*ها جاروبرقی بزنید. پرده*ها را تکان داده، روی وسایل و قرنیز دیوار را گردگیری کن