اگر کودک شما هم اوقات تلخی می کند وقت آن است که دیگر او را تنبیه نکنید چرا که پرخاشگری کودکان نشان از باهوش بودن آنها در آینده است.
ناصر کلانتری متخصص اطفال در گفتگو با خبرنگار کلينيک باشگاه دانش پژوهان گفت: برخی از والدین در تربیت فرزندشان با پرخاشگری کودک برخورد می کنند که هنگامیکه کودک اوقات تلخی و یا بهانه گیری انجام میدهد بهتر است والدین واکنشی از خود نشان ندهند چرا که درگیر شدن با کودک موجب تشدید عصبانیت کودک می شود.
وی افزود: برخی از کودکان به طور مکرر اوقات تلخی می کنند که معمولاً بچه های سر زنده و با هوش تری در آینده هستند چراکه بهتر از هر کسی میدانند که چه از اطرافشان می خواهند.
وی در ادامه گفت: اغلب خواسته های کودکان در برخی مواقع بیش از حد انتظار والدین است که همین امر باعث می شود والدین و یا اطرافیان مانع آن شوند و به این ترتیب اینگونه رفتارها که به حالت پرخاشگری است را در کودکان به وجود می آورند.
وی تصریح کرد: والدین در زمانی که کودکشان پرخاشگری می کند نباید دچار تشدید عصبانیت کودک خود شوند چرا که شدت شور و هیجان کودک نسبت به هر یک از تصمیماتش در این طغیان ها منعکس می شود.
وی عنوان کرد: کودکانی که وارد دوران سنی 3 یا 4 می شوند شدت سرکشی های احساسی آنها و ناامیدی ها به طور شدید کاهش پیدا می کند.