امپراطوری اورارتو*ها كه حدود سه هزار سال پیش در حوالی دریاچه وان در تركیه امروزی ساكن بودند شهر ایروان در کشور ارمنستان را با بنای قلعه اربونی بنیان نهادند. این قلعه در جنوب شرقی شهر و بر روی تپه*ای قرار دارد. در پای تپه ساختمان آرین*برد، اكنون یافته*های باستانشناسان از این قلعه، از جمله فلزكاری*های زیبای اورارتویی، را به نمایش گذارده است.
ساختمان موزه نقش*برجسته*ای برنجی از پیكره*هایی اورارتوری را بر نمای خود دارد. قلعه خود توسط آرگیشتی اول پسر منوا، پادشاه اوراتو در سال ۷۸۲ پیش از میلاد بنا شده و اولین استحكامات اورارتویی در شرق رود ارس بود. اربونی ریشه نام ایروان است كه در طول زمان تغییر یافته است.