این سیستم یک ژنراتور انرژی خورشیدی است که قابلیت حمل و نقل در همه جا را دارد. این سیستم که Wagons Tech Portable Solar Power Generator نام دارد، می تواند در همه جا و به سرعت نصب شود.

این سیستم از پنل های خورشیدی و همچنین باتری هیبریدی تشکیل شده که می تواند انرژی خورشیدی را به جریان الکتریسیته تبدیل کند. این ژنراتورها نه تنها مصرف خانگی دارند بلکه می توان از آن در جاهایی که به برق دسترسی وجود ندارد استفاده کرد.
درواقع با وصل کردن کابل به این ژنراتور می توان ابزارهای خود را شارژ کرده و یا وسایل الکترونیکی را با آن روشن کرد.