امامت امام هادی(ع)

پس از شهادت امام جواد - علیه السلام - در سال 220، فرزندش امام هادی - علیه السلام - كه هنوز بیش از شش سال نداشت، به امامت رسید. از آنجا كه شیعیان به استثنای معدودی مشكل بلوغ امام را درباره امام جواد - علیه السلام - را پشت سر گذاشته بودند، در زمینه امامت امام هادی - علیه السلام - تردید خاصی برای بزرگان آنها به وجود نیامد. به نوشته شیخ مفید و همچنین نوبختی، همه پیروان امام جواد - علیه السلام - به استثنای افراد معدودی، به امامت امام هادی - علیه السلام - گردن نهادند. آن عده معدود كه از قبول امامت حضرت هادی - علیه السلام - سرباز زدند. تنها برای مدت كوتاهی به امامت موسی بن محمد (296 م) معروف به «موسی مبرقع» مدفون در قم[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] معتقد گردیدند؛ لیكن پس از مدتی از امامت وی روی برتافتند و امامت امام هادی - علیه السلام - را پذیرفتند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] سعدبن عبدالله بازگشت این افراد به امام هادی - علیه السلام - را از آن روی می*داند كه خود موسی مبرقع از آنان بیزاری جست و از خود راند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
از نظر طبرسی و ابن آشوب، همین اجماع شیعیان به امامت امام هادی - علیه السلام - دلیل محكم و غیر قابل تردیدی است بر صحت امامت آن حضرت.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] با این حال، مرحوم كلینی و دیگران نصوص مربوط به امامت حضرتش را بر شمرده*اند و از پاره*ای روایات چنین بر می*آید كه امام جواد - علیه السلام - هنگامی كه از طرف معتصم عباسی به بغداد فرا خوانده شد ـ به دلیل آن كه این احضار را تهدیدی برای خود تلقی نموده و احساس خطر كرده بود ـ امام هادی - علیه السلام - را به جانشینی خود برگزید.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] حتی نص مكتوبی درباره امامت ایشان به جای گذاشت تا پس از وی هیچ گونه تردیدی در این خصوص باقی نماند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . نك: رساله میرزا حسین نوری درباره موسی مبرقع تحت عنوان «البدر المشعشع فی احوال ذریه موسی المبرقع» كه در آن از موسی مبرقع به شدّت دفاع كرده است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . فرق الشیعه، ص 91؛ الفصول المختاره، ص 257.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . المقالات والفرق، ص 99.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . اعلام الوری، ص 333؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 443؛ مسند الامام الهادی _ علیه السلام _، ص 20.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . الكافی، ج 1، ص 323؛ بحار الانوار، ج 50، ص 118.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] . الكافی، ج 1، ص 325؛ نك: مسند الامام الهادی _ علیه السلام _، صص 20ـ 18.


رسول جعفريان ـ حيات فكري و سياسي امامان شيعه، ص501