شما توسط نرم افزار photoshop یک سایت را با آخرین تکنیک ها پیاده سازی می نمایید. یکی از تصاویر شما شفاف می باشد تا پس زمانی آن مقداری نمایان گردد. تنها مشکلی که وجود دارد مرور اینترنت اکسپلورر نسخه 6 می باشد، که تصاویر شفاف را به خوبی نمایش نمی دهد. تا کنون در وب سایت ها جستجو نموده اید، تعداد بسیاری راه حل برای این کار وجود دارد. شما پی بهترین راه حل هستید؟
امروز به شما تعدادی راه حل ارائه داده می شود.
Unit PNG Fix

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

IE7.js Fix

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]