چهارمین ویرایش کتاب «مخابرات ماهواره» با هدف بررسی و شناخت سیستمهای ماهوارهای، به همت انتشارات نیاز دانش منتشر شد.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، چهارمین ویرایش کتاب «مخابرات ماهوارهای» نوشته دنیس رادی، با ترجمه مشترک امیرمهدی رضایی و سیدامیر اصغری در 17 فصل به همت انتشارات نیاز دانش منتشر شده است. این اثر با محوریت موضوعاتی مانند «ماهوارهها در شبکهها» و «تلویزیون ماهوارهای پخش مستقیم» تدوین و تنظیم شده است.

این اثر مرجع مناسبی برای دانشجویان رشته مهندسی برق، مهندسی ارتباطات و فناوری ارتباطات مهندسی کامپیوتر از مقاطع کارشناسی تا دکتری است.

در این کتاب همانند ویرایش سوم این اثر، سعی شده است با وجود پوشش گسترده مباحث مخابرات ماهوارهای برای مطالعات پیشرفتهتر، مطالب تا حد امکان عمیقتر ارایه شوند.

از مهمترین فصلهای این کتاب میتوان به «سرویسهای متحرک و خاص ماهوارهای»، «دسترسی ماهواره سیگنالهای دیجیتال، لینک فضایی»، «ماهوارهها درشبکهها» و «تلویزیون ماهوارهای پخش مستقیم» اشاره کرد.

نویسنده کتاب با اشاره به این مطلبکه برای ماهوارهها حد و مرز سیاسی و جغرافیایی معنی ندارد این موضوع را از ویژگیهای نامطلوب این سیستمها دانسته و در بخشی از کتاب آورده است: «ماهوارهها دارای ویژگیهای هستند که در سیستمهای مخابراتی دیگر وجود ندارد. به دلیل اینکه سطح بسیار وسیعی از زمین توسط یک ماهواره قابل رویت است، ماهواره میتواند بهعنوان گره اصلی یک شبکه مخابراتی مورد استفاده قرار گرفته و تعداد زیادی از کاربران که فاصله جغرافیایی نسبتا دوری دارند را به هم متصل کند.»

براساس متن کتاب، تخصیص فرکانس سرویسهای ماهوارهای در سراسر دنیا وظیفه اصلی اتحادیه بینالمللی مخابرات (itu) است.

در بخشی از مقدمه کتاب به قلم مترجمان، به اهمیت تکنولوژی بیسیم بهعنوان یک قطب ارتباطی قدرتمند اشاره شده و آنرا یکی از پرکاربردترین شاخههای مخابرات بیسیم، مخابرات ماهوارهای دانسته که مزیت مختلفی از جمله امکان برقراری مخابرات راه دور را فراهم میکند. بنابر اعتقاد مترجمان کتاب، در چند دهه اخیر پیشرفت سیستمهای ماهوارهای سریعتر شده و لزوم مطالعه این سیستمها بیشتر احساس میشود.

«مخابرات ماهوارهای» با شمارگان 500 نسخه در 640 صفحه، به بهای 23 هزار و 500 تومان به همت انتشارات نیاز دانش به بازار نشر عرضه شده است.