كتابهای «اخلاق در علم»، «حیات فعال و دستاوردهای علمی عبدالعلی بیرجندی» و «سیبویه و رهیافت زبانی وی در تقریب فرهنگی» در رایزنی فرهنگی ایران در پاریس رونمايي شدند./
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از اداره كل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، این مراسم با حضور دکتر علی زارعی، رییس انتشارات علمی و فرهنگی، مجیدی، سفیر و نماینده دایم ایران در یونسکو و اخوان کاظمی، رایزن فرهنگی ایران در فرانسه برگزار شد.

در این برنامه که با حضور ایرانیان و فرانسویان علاقهمند به فرهنگ و ادب فارسی برگزار شد، سه کتاب جدید از انتشارات علمی و فرهنگی که به همت مجیدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو آماده چاپ و انتشار شده بودند، رونمایی و به مخاطبان معرفی شدند. این کتابها مجموعهای از مقالات ارایه شده در همایشها و کنفرانسهایی بودند که از سوی دفتر نمایندگی کشورمان در یونسکو برگزار شدهاند.

کتاب «اخلاق در علم» حاصل میزگردی است که سال 2009 به همت نمایندگی ایران در یونسکو به مناسبت اهدای جایزه ابن سینا در اخلاق و علوم و چهارصدمین زادروز شیخبهایی برگزار شد.

کتاب «حیات فعال و دستاوردهای علمی عبدالعلی بیرجندی» حاوی مقالات همایشی است که به مناسبت برگزاری کنفرانس پانصدمین زادروز این دانشمند، ریاضیدان و منجم بزرگ ایرانی در مقر یونسکو در سال 2012 میلادی شکل گرفت.

کتاب «سیبویه و رهیافت زبانی وی در تقریب فرهنگی» حاصل مجموعه مقالاتی است که به همین مناسبت در میزگردی در مقر یونسکو با همکاری هیات نمایندگی کشورمان در یونسکو و هیات نمایندگی کشور عمان در این سازمان، ارایه شدند.

این مراسم 26 مهر ماه برگزار شد و در پایان به حاضران جلسه نسخههایی از کتابهای یادشده اهدا شد.