در دي ماهسال 1351 در خانواده اي هنردوست در شهر تهران متولد شد. در سنين کودکي به حدي بهموسيقي علاقه مند بود که صداي هر سازي، خصوصا سنتور وي را شديدا تحت تاثير قرارميداد.در سن 9سالگي با استفاده از وسائل ابتدائي توانست سازي شبيه به سنتور بسازد و خود را بانواختن آن سرگرم کند. با توجه به اين علاقه وافر، والدين او يک ساز سنتور براي ويتهيه کردند و جالب اينکه او توانست بدون هيچگونه آموزش قبلي، اين ساز را به درستيکوک کند و بنوازد! البته در آن زمان به دليل سکونت در يکي از شهرستانهاي شمال کشور،امکان دسترسي به استاد براي وي ميسر نبود و او تنها از طريق مراجعه به کتابها ونوارهاي کمک آموزشي ميتوانست امر فراگيري را دنبال کند که خوشبختانه به همين روشدر مدت کوتاهي به پيشرفت قابل توجهي دست يافت. همچنين در کنار فراگيري نوازندگي،هنر آهنگسازي و خوانندگي را با علاقه دنبال مي نمود. به هر حال در تمام اين دوراناو مجبور بود که خود، استاد خود باشد.فعاليتحرفه اي وي از سال 1370 در زمينه هاي نوازندگي، آهنگسازي، تنظيم، نظارت بر ضبط وتوليد آثار موسيقي آغاز شد. حاصل اين تلاش آثار متعددي در گونه ها و فرمهاي مختلفموسيقي است که به صورت کاست و cd منتشر شده است. وي از سال 1375 با تشکيل گروه هنري مهرآوا ضمنهمکاري با صدا و سيما کنسرتهاي متعددي را در ايران و مراکز معتبر علمي و فرهنگيکشورهايي چون انگلستان، روسيه، اسپانيا، ژاپن (فستيوال مين اون)، کره، هندوستان،مالزي و ... به اجرا در آورده که همگي آنها به لطف الهي با موفقيت روبرو بوده است.مجيداخشابي بدون ترديد از جوانان فعال، با استعداد و موفق در عرصه هنر موسيقي کشورماناست که افتخار همکاري با استاداني چون محمدعلي معلم، فريدون شهبازيان، همايون خرمو بسياري از هنر مندان صاحب نام ديگر تجربيات ارزنده اي را براي وي به ارمغانآورده است. تحصيلات وي در رشته مهندسي عمران است و در حال حاضر نيز مشغول به تحصيلدر دوره کارشناسي دانشکده موسيقي ميباشد.