تازه ترین نتیجه نظرسنجی خبرآنلاین:افزایش ضرورت رجوع به مدیران با سابقه در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد کلان - تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی اقتصادی خبرآنلاین از مرز پنج هزار و 600 نفر عبور کرد.

از این میان 39.2 درصد در پاسخ به این سوال که"به نظر شما برای کارآمدسازی "اقتصاد مقاومتی" تاکید بر کدام عامل ضروری تر است؟" گزینه انضباط مالی دولت را انتخاب کرده اند که نسبت به نتایج روز گذشته، حدود 2 درصد کاهش یافته است. رجوع به تجربه مدیران با سابقه نظام هم در قالب سیرصعودی 27.7 درصد آراء را کسب کرده که 2 درصد بیش از نتیجه قبلی نظرسنجی است.
14درصد آراء هم به کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز اختصاص یافته که کمتر از نتایج اولیه است. گسترش تولید ملی نیز از سوی 15.3 درصد رای دهندگان ضروری تر تشخیص داده شده است. مدیریت مصرف از سوی مردم هم با 3.8 درصد، کم ضرور ترین گزینه تشخیص داده شده است.
برای این خبر کامنتی منتشر نمی شود و مخاطبان محترم باید نظر خود را با مراجعه به صفحه اقتصادی اعلام کنند.