جو ، مرد ۴۲ ساله آمریکایی که با دو خواهر دوقلو و خاله انها ازدواج کرده است.
او از این سه زن،۲۴ تا بچه دارد در ایالت یوتای امریکا زندگی میکند.
منبع:باران پاتوق