قیمت مسکن با 6 برابر شدن وام خرید گران می*شود
رئیس کانون سراسری انبوه سازان، تحریک بازار تقاضا را بدون افزایش عرضه و تولید مسکن منجر به افزایش قیمتها دانست و گفت: وقتی تمایلی برای عرضه وجود نداشته باشد و خرید تقویت شود، قیمتها با نوسان همراه می شود.ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام مسکن 6 برابر ودیعه، گفت: ظاهرا در این طرح اعلام شده که وام به خرید مسکن تعلق می گیرد و اگر قرار باشد که وام ساخت مسکن هم پرداخت شود باید به سازنده تعلق گیرد تا از این طریق به خریدار منتقل شود.
وی افزود: اگر رویه از طریق پس انداز باشد پس این طرح فقط برای وام خرید اجرا می شود اما فعلا این تسهیلات در مرحله تدوین است و شرایط آن مشخص نیست، ضمن آنکه بعید به نظر می رسد که بانکها با پرداخت چنین تسهیلاتی موافقت کنند.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه بانکها در حال حاضر فقط برای پروژه های تجاری کوتاه مدت و زودبازده تسهیلات می دهند، گفت: این طرح در صورتی اجرایی است که خط اعتباری مانند مسکن مهر برای این وام در نظرگرفته شود، در غیراین صورت پرداخت*های طولانی مدت و ودیعه های چند ساله به جایی نمی رسد.
رهبر با اشاره به اینکه این طرح در مراحل اولیه است و نمی توان نظر قطعی داد، اظهار داشت: به طور حتم وقتی در بازار عرضه مسکن اقدامی صورت نگیرد و بازار تقاضا تحریک شود، به افزایش قیمت منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: وقتی تمایلی برای عرضه وجود نداشته باشد و خرید تقویت شود، قیمتها با نوسان همراه می شود. رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه دولت معتقد است با این طرح، سازندگان به تولید مسکن ترغیب می شوند، گفت: این اتفاق زمانی می افتد که بازار با انباشت تقاضا روبرو نباشد اما زمانی که تقاضا زیاد است و خریدار برای خرید روزشماری می کند، طولی نمی کشد که قیمت مسکن بالا می*رود.
رهبر با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار تشنه خرید مسکن است، افزود: باید با اجرای راهکارهایی تولید و عرضه مسکن افزایش یابد تا نیاز انباشته متقاضیان تامین شود.
در همین حال، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا گفته است: آئین نامه پرداخت " وام مسکن 6 برابر ودیعه " تنظیم شده و به بانک مرکزی ارسال می شود.
منبع:خبرگزاری مهر