گفته میشود که طرز نشستن خانم ها، تا حدی بازگو کننده شخصیت آنهاست.... شما چگونه مینشینید؟

پاها چسبیده بهم، عمود بر زمین

زنی حساس و آرام که به اسانی با دیگران و بخصوص غریبه ها گرم نمیگیرد. برای ارتباط برقرار کردن با چنین آدمی، بیش از هر چیز به صبر و درک نیاز است.

پا روی پا انداخته

زنی اجتماعی و متکی به نفس و معمولاً پر حرف. دیگران، بسته به مورد ممکن است چنین فردی را آدمی بسیار دوست داشتنی و یا آدمی ناخوشایند بیابند. نقاط قوت او صداقت، صراحت و وفاداری و نقاط ضعف او احتمالا زود بر آشفته شدن و بی سیاستی است. او آنچه را که دوست دارد کاملا بروز میدهد و در مقابل چیزی که بدش میاید، ایستادگی کمی میکند.


پاها باز، انگشتان پا به سمت کناره ها

زنی با اراده قوی و محکم. اطرافش را به دقت مینگرد، تصمیم میگیرد چکار کند و سپس آن را انجام میدهد. خوشحال کردن دیگران و خوش گذراندن هدف او نیست. او فردی عملگراست که میخواهد کار انجام شود. او، بسته به موقعیت ممکن است خیلی پر حرف و حتی اهل جر و بحث باشد اما در صورتی که تشخیص دهد میتواند به راحتی سکوت پیش کند. بهتر است با او منطقی و مستدل برخورد کنید و به فکر کلک زدن به او نیفتید که فایده چندانی ندارد. بدین ترتیب، جدی بودن و علاقه و احترام خود را به او نشان خواهید داد.

پاها چسبیده بهم، متمایل به یک طرف

زنی با احساس وقار و پیروی از مد. با شخصیتی ملایم و زنانه که با فریبندگی دوستان رو به خود جلب میکند.... و گاهی اوقات حرص دشمنانش را در میاورد. او احساس میکند کارها باید به شکلی اصولی و با نظم ترتیب خاص انجام شوند و این دلیلی بر عدم صمیمیت او نیست. او با دوستانش بسیار خوش مشرب است و حتی در صورتی که احساسش جریحه دار شود نیز حالت و تعادلش را حفظ میکند. او بعدا و در پشت سر عکس العمل نشان خواهد داد. با وجود این، او تا حدی در مقابل چاپلوسی و تملق نفوذ پذیر است و همین امر باعث قضاوت و تصمیم گیری نادرست او میشود.