شیرجه در اقیانوس درحال گوش کردن به موسیقی

محققان و دانشمندان به تازگی موفق به ساخت نوعی هدفون مخصوص گوش کردن به موسیقی و صوت در زیر آب شدهاند که در نوع خود بینظیر است.به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، این هدفون که به گوش شناگران متصل میشود، با ارتعاش صدا از طریق استخوان گونه اصوات را به گوش شناگر میرساند.گفتنی است، این دستگاهها نوعی پخش کنندهٔ mp۳ است از روی نحوهٔ ارتباط و حرکت دسته جمعی نهنگهای اقیانوسی شبیه سازی و ساخته شده است.


بررسیها نشان میدهند: این دستگاه که کاملا ضد آب و راحت تولید توانایی پخش حدود ۱۰۰۰ موسیقی و یا آوای صوتی را دارد و به اطراف دستههای عنیک مخصوص شنا متصل است.


دانشمندان امیدوارند از این وسیله برای آموزش شناگران و تمرین دادن بهتر به آنها استفاده کنند.