علت آتش سوزی در بازار مبل یافت آباد/حادثه عمدی نبوده است

حوادث - بیست و یکم اردیبهشت گذشته پاساژ مبل ایرانیان واقع در چهارراه یافت آباد طعمه حریق شد که عدم رعایت اصول ایمنی در هنگام تعمیرات علت اصلی آن اعلام شده است.

براساس آتش سوزی بازار مبل یافت آباد هیچ خللی در پروازهای فرودگاه مهرآباد ایجاد نکرده بود و آتش بازار مبل به شعب بانک*ها نرسیده بود. این در حالی است که وقوع آتش*سوزی به آتش*نشانی دیر اطلاع داده شده بود و مالکان سعی کرده بودند خودشان آتش را خاموش کنند.

علیرضا علوی- مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی تهران- ضمن رد شایعاتی درباره عمدی بودن آتش سوزی در بازار مبل یافت آباد به مهر گفت: بررسیهای کارشناسان سازمان آتش نشانی نشان می دهد علت این حادثه غیرعمدی بوده و شایعات منتشر شده درباه عمدی بودن این حادثه صحت ندارد.

وی در خصوص علت این حریق بزرگ گفت: انجام تعمیرات داخلی در داخل بازار برای تغییر دکوراسیون یکی از فروشگاهها و رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام تعمیرات علت اصلی این حادثه بود. از سوی دیگر وجود کابلهای برق زیاد در محل و سقف نا ایمن بازار به تشدید آتش سوزی و گسترش آن کمک کرده بود.

این حادثه ساعت 13 و 10 دقیقه روز پنج شنبه 21 اردیبهشت امسال رخ داد که در جریان این حادثه به نیمی از بازار مبل یافت آباد خسارت میلیاردی وارد شد. همچنین در جریان این حادثه چهار تن مصدوم شدند.