این دستگاه رادار می تواند آنسوی دیوار را ببیند + عکس

جالب است بدانید محققان گفته اند که این وسیله می تواند حرکت آن سوی یک دیوار با ضخامت یک فوت (۳۰ سانتی متر) را هم ردیابی کند. محققان امیدوارند که با تکمیل این نمونه اولیه، روزی این وسیله در بخش های نظامی مورد استفاده قرار بگیرد.
محققان کالج دانشگاه لندن موفق به طراحی راداری شدند که می تواند تغییر در فرکانس امواج را حس کرده و در نتیجه قادر خواهد بود که افراد و اجسام در حال حرکت را تشخیص دهد. کارل وودبریج و کوین چتی نمونه اولیه از راداری را ساخته اند که در قد و قواره های یک کیف دستی است. داخل رادار یک گیرنده رادیویی وجود دارد که از دو آنتن و یک واحد پردازش سیگنال تشکیل شده است. این محققان می گویند که آنها قادر به استفاده از این وسیله برای ردیابی ، یافتن جهت و سرعت افراد هستند.جالب است بدانید محققان گفته اند که این وسیله می تواند حرکت آن سوی یک دیوار با ضخامت یک فوت (۳۰ سانتی متر) را هم ردیابی کند. محققان امیدوارند که با تکمیل این نمونه اولیه، روزی این وسیله در بخش های نظامی مورد استفاده قرار بگیرد.