جمعی از هنرمندان برای تشییع پیکر ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس سینمای ایران مقابل ساختمان خانه سینما در خیابان «سمنان» گردهم آمدند اما پیکر این هنرمند به خانه*ی سینما نیامد و مستقیم از بهشت زهرا (س) به طالقان منتقل شد.


عکس: داود قهردار - ایسنا