یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: مؤمن حقیقی کسی است که زمان*شناس باشد، در تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی حرفی را بزند و چیزی را امضا کند که بداند از پس آن کار بر می*آید و زمان و مکان خود را به درستی بشناسد.

حجت*الاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی در گفت*وگو با خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این*که «مؤمن در هر زمان و در هر شرایط باید ویژگی اصلی*اش را حفظ کند» عنوان کرد: فرد مؤمن فردی است که اولا به مبدا، معاد، کتاب و رسولش اعتقاد داشته باشد و خود را همواره در محضر خدا دانسته و بداند که تمام اعمال و رفتارهایش ثبت می*شود و باید نسبت به آن اعمال پاسخگو باشد.

اکرمی ادامه داد: همچنین مؤمن اگر مسوولیتی دارد باید دایره مسوولیت*اش را برای خودش تعریف کند، نه اینکه با خود فکر کند اختیار انجام دادن هر کاری را دارد و یا اینکه با خیال خود پاسخگوی تمام سوالات باشد. فرد مؤمن در هر کاری شعاع کار خود را به درستی می*شناسد و پاسخگوی همان میزان شعاع کاری*اش است.

وی یادآور شد: مؤمن باید طبق برنامه در زندگی*اش عمل کند و براساس یکسری از ابزارهایی که به آ*نها اعتقاد دارد برنامه*ریزی کند نه اینکه زندگی خود را براساس ذهن و یک سری مسائل روتین بچیند فرد مؤمن حتما در حیطه اندیشه و عقیده*اش برنامه*ریزی می*کند.

این عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: فرد مؤمن باید آسیب*شناس باشد و بداند به گونه*ای حرف و سخن بگوید که هیچگاه مورد سوء استفاده قرار نگیرد بهانه به دست دیگران ندهد، یعنی هرگاه سخن می*گوید سخنی صحیح و نتیجه*بخش بزند.