کلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم دارای برگ آماده به خدمت درنوزدهم آذر ماه امسال برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.

به گزارش سرویس «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایرن (ایسنا)، سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشمولان غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان آذرماه 1374 برای انجام خدمت دوره ضرورت در اطلاعیه*ای اعلام*کرد: کلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم این سال*ها که برگ آماده به خدمت به نوزدهم آذرماه سال1392 دریافت کرده*اند، باید در ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی*نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

مشمولان ساکن تهران بزرگ:

کلیه مشمولان دیپلم زیردیپلم غایب و غیرغایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ آذرماه سال 1392هستند، باید راس ساعت 6 صبح روز سه*شنبه نوزدهم آذرماه امسال به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی*نامه مشمولان به مراکز آموزش ابلاغ شده حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان ساکن سایراستان*های کشور:

کلیه مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ آذرماه سال 1392 هستند راس ساعت 7 صبح سه*شنبه نوزدهم آذر ماه امسال به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

به گزارش ایسنا، عدم حضور به موقع در زمان و محل*های تعیین شده غیبت محسوب می*شود.

آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی*نامه مشمولان به مراکز آموزش، نشده*اند، می*توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت این برگ اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.