جدید ترین تاریخ های برگزاری آزمون آیلتس در تهران


جدید ترین تاریخ های برگزاری آزمون آیلتس آکادمیک در تهران

ACADEMIC
Test Day
Test Date
Status
Speaking tests will be held during the week starting
Online results on or after
Saturday
9th Nov 2013
Results via the red icon at the top of the page
This test will be held in TEHRAN
2nd Nov 2013
22nd Nov 2013
Saturday
7th Dec 2013
Reservation ended
This test will be held in TEHRAN
30th Nov 2013
20th Dec 2013
Saturday
14th Dec 2013
Reservation ended
This test will be held in TEHRAN
7th Dec 2013
27th Dec 2013
Saturday
11th Jan 2014
Reservation ended
This test will be held in TEHRAN
4th Jan 2014
24th Jan 2014
Saturday
18th Jan 2014
Reservation ended
This test will be held in TEHRAN
12th Jan 2014
31st Jan 2014
Saturday
1st Feb 2014
Reopening soon
This test will be held in TEHRAN
25th Jan 2014
14th Feb 2014
Saturday
15th Feb 2014
Reopening soon
This test will be held in TEHRAN
8th Feb 2014
28th Feb 2014
Saturday
1st Mar 2014
To be announced
This test will be held in TEHRAN
22nd Feb 2014
14th Mar 2014
Saturday
12th Apr 2014
To be announced
This test will be held in TEHRAN
5th Apr 2014
25th Apr 2014
Saturday
26th Apr 2014
To be announced
This test will be held in TEHRAN
19th Apr 2014
9th May 2014
Saturday
17th May 2014
To be announced
This test will be held in TEHRAN
10th May 2014
30th May 2014
Saturday
7th Jun 2014
To be announced
This test will be held in TEHRAN
31st May 2014
20th Jun 2014
Saturday
21st Jun 2014
To be announced
This test will be held in TEHRAN
14th Jun 2014
4th Jul 2014