[SIZE=3][FONT=courier new][B]کرایه تاکسیا داره به سمتی میره که دیگه صرف نمی کنه بریم سر کار!!!
[/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#0000ff]وقتی ناراحتین از ۱ تا ۱۰ بشمرین. اگه آروم نشدین تا ۲۰ ادامه بدین.

نشد تا ۳۰ و همین جور ادامه بدین تا آروم بشین.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#0000ff]من الان به ۲۱۶۶۶۵۰۰۰۹۶۸۷۱۱۲۰۰۱۲ رسیدم!!!
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#993300]بعضیا هستن آی کیو در حد پت و مت، شانس در حد کاراگاه گجت!!!![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#993300]
قبول دارین؟؟[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff00ff]
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff00ff]زن موجود پیچیده ای نیست اگر،[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff00ff]
برای شناختش به جای غریزه از احساست استفاده کنی، باور کن!!!![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][COLOR=#800080][/COLOR][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][COLOR=#800080][B]ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ : ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺎﺩ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺍﻣﺎ ﺗَﻪِ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯽ :[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][COLOR=#800080][B]
ﺍﻭﻥ … ﺍﻭﻥ … ﺍﻭﻥ.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][COLOR=#800080][B]
مغزت بگه کوفت اون، مرض اون!!![/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B]انواع جواب دادن اس ام اس بعضیا :[/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new]

۱[B][COLOR=#008000] . یه عده هستن زیر یه دقیقه جواب میدن، تپل و درست حسابی.

[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]آدم حس می کنه رو در رو باهاش وایستاده و قشنگ داره باهاش حرف می زنه!!!

[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]۲ . یه عده دیر جواب میدن اما کامل و خوب.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]به آدم حس تبادل نامه دست میده!!![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]

۳ . یه عده هرچی براشون می فرستی یکی دو کلمه جواب میدن، مخصوصا اُکی.
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]
حس حرف زدن با کر و لال به آدم دست میده!!!!

[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]۴ . یه عده دیگه که اصلا جواب نمیدن،

هر چی که بگی.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]حس نشستن سر قبر مرده و فاتحه خوندن به آدم دست میده!!!!
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#008000]
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#800000]دیشب یه پشه رو تو هوا گرفتم،

تا اومدم تو مشتم لهش کنم دیدم دستم خیس شد، فک کردم خونه،

دستمو وا کردم دیدم داره گریه میکنه، گفتم چته؟!

خودتو زدی به موش مردگی؟ یهو بغضش ترکید و گفت: ای بابا! گوشت که خیلی وقته

نمی خورید مرغ هم که شده کیلویی ۸۰۰۰ تومن،

اونم دیگه کسی نمی خوره خوناتون مزه ترب سفید میده!!!ما خودمون می خوریم

ولی بچه هامون یه هفته ست لب به خون نزدن.دیگه بغض امونش نداد و مـُرد!!![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff0000]
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff0000]
بهونه برای گریه زیاد هست اما، امان از گریه های بی بهونه!!![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff6600]
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff6600]

روایت هست که توماس ادیسون تا ۱۲ سالگی خِنگ بوده اما مادرش همیشه بهش می گفته که روزی تو مرد بزرگی میشی[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff6600]و

همین طور هم شد!!![/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff6600]
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#ff6600]

[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#000080]حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است،[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#000080]هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر
شود ادعایش کمتر می گردد.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#00ff00]
[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE][HR][/HR][SIZE=3][FONT=courier new][B][COLOR=#00ff00]
[/COLOR][COLOR=#696969]اگر مردی توقع دارد که همسرش در زندگی یک فرشته باشد، اول باید برای او یک بهشت فراهم کند و بعد چنین توقعی داشته باشد.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]