یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی آذرماه ساعت ۲۴دیشب واریز و قابل برداشت است

به گزارش تسنیم، مرحله سی و چهارم پرداخت یارانه نقدی برای آذرماه سال جاری ساعت ۲۴ شنبه ۲۳ آذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می*شود و از همان ساعت قابل برداشت است.
میزان یارانه نقدی این ماه بدون تغییر ۴۵۵۰۰ تومان است.