بررسی چند عامل بروز سرقت
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

یک کارشناس امور اجتماعی گفت: سرقت به عواملی چون اقتصاد، بیکاری، دور شدن از تعالیم اسلامی و تربیت غلط فرزندان بستگی دارد.
به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]، سرقت از با سابقه*ترین جرائم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه*های گوناگون وجود دارد این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیان*های عادی برای افراد جامعه شده بلکه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری وارد ساخته است.
قرائی*مقدم کارشناس امور اجتماعی در این باره گفت: از عوامل مهم روی آوردن جوانان به سرقت مسئله* اشتغال و بیکاری است، به طوری که وقتی در جامعه*ای اشتغال و کار مناسب وجود نداشته باشد جوانان برای به دست آوردن مخارج زندگی و حتی تفریحات خود اعم از سالم یا ناسالم متاسفانه دست به سرقت*های مختلف از دزدی ماشین گرفته تا کیف قاپی و موارد دیگری می*زنند.
**مشکلات اقتصادی یکی از دلایل بروز سرقت
این آسیب*شناس گفت: مشکلات معیشتی و اقتصاد ما در همه آسیب*های اجتماعی و علی*الخصوص سرقت است که در این بین اگر کسی حقوقش کفاف زندگی را ندهد و تورم و گرانی در جامعه بالا باشد باعث ترویج فرد به سرقت می*شود.
قرائی*مقدم افزود: در مسئله سرقت زمانی که فرد بخواهد را صد ساله را یک شبه طی نماید و یا به دنبال به دست آوردن درآمد از کار منت و بی*زحمت است، سرقت آن هم در محیط*های شلوغ او را وسوسه خواهد کرد.
**دروغگویی زمینه شیوع دزدی
این محقق اجتماعی اظهار داشت: هنگامی که دروغگویی در جامعه زیاد شود دزدی رواج پیدا کرده به طوری که هرکس سعی می*کند با دروغ کسب معیشت کرده و با دزدی و کلاهبرداری به نیازهای خود برسد، به طور مثال وقتی کاسبی از خرید قبل را با قیمت جدید تحویل مشتری و با دروغ برای توجیه کار خود می*گوید که در فاکتور آن قیمت تغییر کرده مشتری هم در کار خود با دروغگویی متاسفانه دست به سرقت می*زند و سردیگری را کلاه می گذارد همین صورت دزدی در جامعه پدیدار می*گردد.
** خانواده دزد ، فرزند دزد تربیت شده
قرائی مقدم تاکید کرد: وقتی که فردی در خانواده*ای بزرگ و تربیت شود که نسبت به مسائل فرزنداشان بی اهمیت بوده و آن خانواده در قید وبندی نباشند واهل دزدی و کارهای خلاف هستند، فرزند این خانواده از آسیب*های اجتماعی دور نمانده و ممکن است با کوچکترین مشکلی دست به سرقت بزند.
وی افزود: در مواردی دیگر که فرزند تحت فشار و گرانی و هم چنین اذیت*های ناپدر و مادری فرد قرار می*گیرد به دلیل شکنجه*های روحی که دیده در صورت برآورده نشدن نیازها ممکن است دست به سرقت زده و از این کار هیچ ابایی ندارد، زیرا که می*بیند در خانواده*اش خیلی راحت دست به این کار می*زنند واز بزرگترها الگوبرداری کرده و خیلی راحت برای تامین ما یحتاج زندگی*اش به این عمل منفی دست بزند.
یک کارشناس مسائل مذهبی افزود: وقتی در خانواده*ای تربیت صحیح دینی انجام نشود و باورهای اعتقاد ات اسلامی و ارزش*های قرآن را زیر پا گذاشته شود با کوچکترین مشکلی فرد به هم ریخته و چون سطح ایمان آن ضعیف است به دزدی روی آورده و حتی نگران عاقبتش و آبروی خود به علت عادی شدن قضیه نیستند.
وی افزود: به طور کلی هنگامی که قوه*قضائیه و نظارت و کنترل در جامعه در سطح خوبی اجرا نشود و در هنگامی که ماموران دزدی را به دادگاه تحویل داده دزدی سریع*تر از ماموران دادگاه را ترک می*کند و همچنین دوست شدن با رفقیق*ها ناباب ونامناسب بودن محل زندگی فرد، را برای سرقت راحت*تر و فرد را به دزدی ترویج خواهد کرد./گزارش از جنیدی مقدم/