گزارش اوليه زلزله
بزرگي ۳.۱
بوشهر
پنجشنبه، 26 دي 1392 در 21:09:08
تاريخ وقوع زلزله: پنجشنبه، 26 دي 1392 در 21:09:08
(وقت محلي - تهران)


2014-01-16 17:39:08

(utc)


بزرگي زلزله: ۳.۱

نوع بزرگي: mn

موقعيت رومركز زلزله:

۲۸.۵۲ شمالي و ۵۱.۵۳ شرقي

عمق:
۱۵كيلومتر

عدم قطعيت مكاني:

۱.۷۴+/-
كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در
جهت شرقي - غربي


منطقه:

استان بوشهر

فاصلهها:

21 كيلومتري كاكي، بوشهر
21 كيلومتري خورموج، بوشهر
27 كيلومتري شنبه، بوشهر
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران