دو زمین لرزه صبح امروز "گراش" در استان فارس را لرزاند.


به گزارش خبرنگار مهر، زلزله اول به بزرگی 4.1 در ساعت شش و 56 دقیقه امروز چهارشنبه گراش را به لرزه درآورد.


عمق این زمین لرزه در 34کیلومتری زمین گزارش شده است.
همچنین زمین لرزه دیگر به بزرگی 4.3 در مقیاس ریشتر مقارن ساعت هفت و دو دقیقه در گراش رخ داد.

این زمین لرزه نیز در عمق 15کیلومتری رخ داده است.

حسن فیاض پور مدیر کل بحران استانداری فارس در خصوص این دو زمین لرزه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون گزارشی از خسارات این دو زمین لرزه مخابره نشده و مشکل خاصی تاکنون نداشته ایم.