سلام

مطمئنا شما کلمه هدف را تاکنون بارها و بارها شنیده اید بزرگان شما این جمله را به شما گفته باشند که باید در زندگی هدف داشته باشید و من هم به شما می گویم برای موفقیت ، برای شادکامی، برای خوشبختی ، برای ثروتمند شدن ، برای زندگی بهتر و برتر ،برای بازاریابی و فروش بیشتر شما باید ، بله باید هدف داشته باشید آن هم هدفتان را تحت شرایط خاص تعیین کنید .

فرض کنید قصد می کنید به سفر بروید اولین چیزی که به ذهنتان می رسد مقصد است و اینکه خوب کجا برویم و یا هنگامی که لباس می پوشید و تصمصم دارید از خانه بیرون بروید با خود می گویید کجا بروم و به چه دلیل از خانه خارج شوم .

شخصی را تصور کنید که سوار بر ماشین خود در حال حرکت در جاده ای مه آلود است مه انقدر شدید است مه تا یک متری جلوی ماشین هم قابل دید نیست در این حال شما باشید چه کار می کنید عقل سلیم می گوید خوب بزن کنار و منتظر شو تا مه برطرف شود و ان هنگام به رانندگی خود ادامه بده . حال پس از گذشت مدت زمانی مه رفته و جاده و راه مشخص می شود ان شخص شروع به رانندگی کرده و ادامه مسیر را می پیماید علائم موجود در جاده را می بیند و با توجه به آنها مسیر را طی می کنند تابلوها به او می گویند که چقدر تا انتهای راه ماننده با چه سرعتی حرکت کند به چپ برود یا راست .

در حقیقت هدف و داشتن هدف و مقصد نیز همین گونه است وقتی شما در زندگی هدف مشخصی ندارید و نمی دانید به کجا می خواهید بروید همانند آن است که در مه گیر کرده اید و یا مجبور به درجا زدن هستید و یا امکان دارد به بیراهه رفته و تصادف کنید اما هنگامی که برای خود هدف مشخص می کنید در حقیقت مه از زندگی ، شغل ، و وجودتان کنار رفته و شما می دانید به کجا می خواهید برسید ارام ارام در مسیر حرکت می کنید و با توجه به علائمی که برای خود مشخص کردید مسیر را ادامه میدهید تا به آنچه برای خود تعیین کرده اید برسید .

در تمامی کتابهای موفقیت ، بازاریابی ، فروش ، ثروتمند شده ور از این دست کتابها و توصیه تمامی انسانهای بزرگ و موفق دنیا به موضو داشتن هدف به عنوان پایه و اساس موفقیت اشاره شده است و اصل اول موفقیت به شمار می آید .
اگر تصمیم می گیرید که در اداره ای مشغول به کار هستید و برای خود هدفی تعیین نکنید چند صباحی نمی گذرد که آن کار خسته کننده و ملال آور شده و اینکه شما هر روز صبح از خواب بیدار شوید و به سر کار برید برایتان سخت و دشوار خواهد بود و یا اگر فروشگاهی تاسیس می کنید و برای خود هدف فروشی تععین نمی کنید چندی نمی گذرد که کار برایتان کسل کننده می شود و هر روز بدون انگیزه به سر کار می روید .
حال تصور کنید که کارمند اداره هستید و از همان ابتدا هدفتان این است که که پا جای پا رییس کشوری آن اداره بگذارید و هر روز و شب با این فکر و هدف به پیش می روید اوا باید بتوانم در شغل فعلی خودم بهترین شوم و بعد معاونت اداره را بگیرم در مرحله بعد رییس اداره در شهر خودم و ادامه تا اینکه روزی ررس کشوری اداره شوم این مسیر است که برای خود با توجه به هدف ترسیم می کنید و هر روز با این فکر و انگیزه به سر کار می روید و یا یک سوپر مارکت تاسیس می کنید برای خود ترسیم می کنید که هدفم خرید یک باب مغازه است و رساندن گردش مالی خودم به سالیانه 500 میلیون تومان اولین قدم اینه که فروشم را سه ماه آینده به 15 میلیون تومان برسانم و سه ماه بعد 20 میلیون و سه ماه بعد 30 و و و 50 میلیون تومان در ماه . اینها تابلوهای شما در مسیر و جاده موفقیت شما هستند
مطالبی که ارائه شده همگی برای این امر بود که همه شما به اهمیت داشتن هدف پی ببرید اما هدف و مقصد باید شرایطی خاص داشته باشد در مقالات آتی به ان خواهیم پرداخت