یکی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره حقوق کارکنان شرکت دخانیات اعلام کردند.
به گزارش سرویس دینی جام:
آیت*الله مکارم *شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره حقوق کارکنان شرکت دخانیات اعلام کردند.
متن پرسش و پاسخ این مرجع تقلید به آن، به شرح زیر است:
پرسش:
با توجّه به این که مصرف دخانیات را جایز نمی*دانید، حکم حقوق کارکنان شرکت دخانیات چیست؟
پاسخ:
حقوق آنها اشکال ندارد؛ چون مسئولین می*گویند عدم تولید دخانیات در داخل سبب توسعه قاچاق و ایجاد آلودگی بیشتر در جامعه و خروج ارز شود ولی فروش آزاد و مصرف آنها جایز نیست و شایسته است افراد خاصی مسؤل فروش دخانیات شوند تا نسبت به نوجوان*ها و جوان*ها کنترل لازم را داشته باشد و به کم شدن مصرف آن کمک کنند.