گوگل به استقبال المپیک زمستانی ۲۰۱۴ رفت.
این المپیک که به نام المپیک سوچی نیز معروف است، از ۷ تا ۲۳ فوریه (۱۸ بهمن تا ۴ اسفند) در بندر سوچی واقع در جنوب غربی روسیه برگزار می*شود.

شرکت آمریکایی گوگل همزمان با برگزاری مراسم افتتاح المپیک در روز جمعه (۱۸ بهمن ۱۳۹۲)، لوگوی خود را تغییر داد و در آن شش رنگ که هر یک به ورزش خاصی اشاره می*کند، به کار برد.
به گزارش ایتنا، هر چند گوگل معمولاً صفحه اول جست*وجوگر خود را بسیار ساده نگه می*دارد ولی در زیر این لوگوی مناسبتی، بخشی از منشور المپیک درج شده که در آن آمده است:
«تمرین ورزشی یک حق انسانی است. هر فردی باید بدون هر نوع تبعیض، از امکان ورزش کردن برخوردار باشد و این در روح المپیک که مستلزم درک متقابل با در نظر گرفتن دوستی، همبستگی و جوانمردی است، جاری می*باشد.»