ه گزارش سرویس حوادث جام نیوز، حکم قصاص دو قاتل سحرگاه دوشنبه در محوطه زندان شهر نوشهر به اجرا درآمد.
دادستان عمومی و انقلاب نوشهر گفت: در دو پرونده جداگانه در سال 85 و سال 87 دو مرد به جرم قتل عمد پسرعمو و کشتن دانشجوی مشهدی در حوزه قضایی بخش کجور نوشهر با تلاش ماموران پلیس دستگیر شدند.
کیومرث حمزه صورتی افزود: این دو قاتل از سوی قضات در دادگاه کیفری استان مازندران به قصاص محکوم شدند و این دو حکم در شعبات 11 و 37 دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: پس از تنفیذ از ریاست محترم قوه قضاییه احکام قصاص نفس محکومین با رعایت تشریفات قانونی آیین*نامه و براساس احکام قصاص مصوب سال 82 پس از صدور نیابت از طرف دادسرای ساری به دادسرای نوشهر در سحرگاه دوشنبه در محوطه زندان نوشهر به اجرا درآمد.

دادستان عمومی و انقلاب نوشهر با اشاره به این*که اجرای حکم قصاص از احکام الهی بوده و حق اولیای دم مقتول است، خاطرنشان کرد: اجرای حکم قصاص با آنکه محکوم*علیه به جزا و پاداش اعمال خود می*رسد درس عبرت و ارعاب برای دیگران خواهد بود که قصد ارتکاب اعمال مجرمانه دارند./ ایران