این قطار در حوالی ایستگاه مبارکه بافق متوقف شد تا امدادرسانی و اطفای حریق انجام شود.
به گزارش سرویس حوادث جام نیوز به نقل از قدس، بار پنبه یکی از واگن*های قطار باربری که از طبس عازم بندرعباس بود، در حوالی ایستگاه مبارکه بافق در آتش سوخت.

یک دستگاه قطار که از طبس به طرف بندرعباس در حال حرکت بود و بار پنبه به سمت جنوب کشور حمل می*کرد، در یکی از واگن*های خود دچار آتش سوزی شد.
این قطار در حوالی ایستگاه مبارکه بافق متوقف شد تا امدادرسانی و اطفای حریق انجام شود.

با تلاش ماموران ایستگاه مبارکه بافق و مردم، واگن سوخته از قطار جدا شد اما بیش از 70 درصد بار این واگن در آتش سوخت.
به گفته شاهدان عینی این حادثه، ماموران آتش*نشانی بافق بسیار دیر در محل حادثه حاضر شدند و این امر سبب شد بخش قابل توجهی از بار این واگن در آتش بسوزد.