از مخلوط کردن اب و گلاب می توان دهان شویه ای عالی ساخت.به تجربه در خواهید یافت که چند قطره گلاب باید به ان اضافه کنید.