یک ماده طبیعی گیاهی و بیضرر برای رنگ کردن ابرو،چای یا دم کرده مریم گلی است.چند قطره الکل طبی به ان اضافه کرده به ابروان خود بمالید.
یک ماده قدیمی و بی ضرر دیگر برای رنگ کردن ابروها پوست درخت گردو است .پوست درخت گردو را یک هفته در ادکلن خیس کنید.اما هنگام دست زدن با ان از دستکش استفاده کنید زیرا رنگ سیاه ان به اسانی از بین نمی رود.