روغن زیتون برای سلامت و زیبایی پا عالی است.هفته ای یک بار یا ماهی یک بار،به همه ی قسمت های پای خود،از پنجه گرفته تا پاشنه،روغن زیتون گرم بمالید خوب پا را مالش دهید تا روغن زیتون جذب پوست شود. به خصوص اطراف ناخن ها و نواحی پینه بسته را خوب مالش دهید.