در یک اتفاق نادر پزشکی، نوزاد 26 هفته*ای در بیمارستان ابن سینا و بدون 'ان آی سی یو' زنده مانده است.
به گزارش ایسنا، مجید احمدی هدایت سوپروایزر بیمارستان ابن سینا با بیان این خبر افزود: این اتفاق که در حوزه پزشکی بسیار نادر است، روز جمعه پانزدهم همین ماه و در بخش زایمان این مرکز درمانی به وقوع پیوست و اقدامات به هنگام کادر درمان باعث شد تا نوزاد 26 هفته*ای زنده متولد شود.
وی با بیان اینکه در ساعت 6 صبح روز پنجشنبه خانمی 37 ساله با درد زایمان به این مرکز مراجعه کرده است، در این باره توضیح داد: با بستری شدن این خانم، کادر درمان و متخصصان در کنار سوپروایزر موفق می شوند نوزاد و مادر را از خطر نجات داده و پسربچه را زنده به دنیا بیاورند.
این پرستار نمونه کشوری ادامه داد: با اینکه مدت*هاست از درخواست بیمارستان برای اخذ مجوز nicu از وزارت بهداشت می گذرد و هنوز پاسخ مثبتی به ما نداده*اند، اما ما توانستیم به وسیله تیم مجرب خود در بیمارستان ابن سینا نوزاد 182 روزه را زنده نگه داریم و به بیمارستان دیگری انتقال دهیم.
این نوزاد نارس اکنون در بیمارستان علی اصغر و در بخش مراقبت*های ویژه نوزادان بستری و تحت مراقبت*های ویژه قرار گرفته است.