[CENTER][SIZE=3][FONT=arial narrow]دنیای کودکان را دوست دارم دنیای همیشه ممکن ،دنیای همیشه شاد دنیای غم های کوچک و فراری ،دنیای نور. دلم می خواهد همیشه در این فضا باشم هیچ چیز غیر ممکن و سخت نیست .

ستاره ها با آدم دوست می شوند فرشته ها شب ها کنار تخت آدم می خوابند عروسک ها مهربانند با تو حرف می زنند برایت دست تکان می دهند و قول می دهند بچه های خوبی باشند حتی خرسی شیطون بلا . همه شادند گاهی با هم دعوا می کنند اما دنیای عروسک ها قانون قهر ندارد حکم قاضی همیشه آشتی است. دنیای عروسک ها خیلی قشنگ است همیشه عاشقند .عاشقانی که همیشه زیر باران قدم می زنند همیشه با هم شام عاشقانه می خورند.همیشه چشم به راه هم می مانند. دنیای عروسک ها لغات تاریک ندارد فرهنگ لغاتشان پر از لغات زیباست خیانت کلام غریبه ایست. دنیای عروسک ها مثل دنیای آدم ها
نیست آنها تنها یک قلب دارند٬ یک عشق دارند و یک زبان برای ابراز عشق .شاید آدم ها برای همین عروسک ها را ساخته اند تا زیبایی ها را فراموش نکنند .دلم می خواهد عروسکی شوم در دست کودکی
مهربان تا مرا در مهمانی عروسک هایش راه دهد و آنجا در کنار شاهزاده ی مهربان خواب هایم ترانه بخوانم و زیبا عاشق شوم و زیبا غزل بخوانم . می آیی در زمان سر بخوریم؟! سرسره بازی در زمان هم حال می دهد. گاهی باید کودک باشی تا پاکی و زیبای و صداقت دنیای عروسک ها یادت نرود.

[/FONT][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][FONT=arial narrow]منبع:المیرا
[/FONT][/SIZE]