مطالعات جدید نشان می دهد فیل ها سعی می کنند در شرایط سخت تمام تلاش خود را برای دلداری یکدیگر انجام دهند.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، همه حیوانات، استرس را تجربه میکنند و برخی از آنها از جمله میمونها، پرندگان، گرگها و سگها یکدیگر را همراهی میکنند، اما فیلها ممکن است قادر به تسلی یکدیگر نیز باشند.

محققان با مطالعه بر روی فیل آسیایی که در پارک تایلند وجود دارد، دریافتند زمانیکه فیلها دچار تشویش میشوند مثلا هنگامی که یک بالگرد به آنها نزدیک میشود، گوش و دم خود را حرکت میدهند و واکنششان نسبت به فیلهای دیگر که در نزدیکی آنها قرار دارند اینگونه است که با لمس آنها و یا ایجاد سر و صدا، استرس را از همنوعان خود دور میکنند.
محققان به این رفتار غیر معمول اشاره و اظهار کردند: فیلها ممکن است ظرفیت شاهکارهای ذهنی پیچیدهتری مانند همدلی را نیز داشته باشند.

منبع :سایت بیتوته