زلزله ای به بزرگی 7/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ˈریشترˈ ساعت 10 و 23 دقیقه و 23 ثانیه امروز پنجشنبه حوالی جزیره تنب بزرگ در مرز خلیج فارس و استان هرمزگان را لرزاند.
به گزارش ایرنا از شبکه لرزه نگاری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در مختصات 3/26 شمالی و 29/55 شرقی به وقوع پیوست.

تاکنون از خسارات احتمالی این زلزله گزارشی ارسال نشده است.