شیرین شازده احمدی درگذشتموسیقی ایرانیان – خانه هنر (سینما و تلویزیون) بانی فیلم نوشت:

شیرین شازده احمدی چند روز پس از حادثه سوختگی 97 درصد،جان به جان آفرین تسلیم کرد.

پنج شنبه شب 7 فروردین ،آتش سوزی در منزل مسکونی شیرین شازده احمدی باعث سوختگی و انتقال او به بیمارستان شده بود.این درحالی بود که شازده احمدی تا روز قبل از این اتفاق به عنوان طراح صحنه و لباس در پروژه «چهارشنبه خون به پا می شود» مشغول فعالیت بود.
او بلافاصله بعد از این حادثه به بیمارستان مطهری تهران منتقل شد و چند روز در همین بیمارستان بستری بود. جراحات وارده آنقدر زیاد بوده که شازده احمدی دچار 97 درصد سوختگی شده بود.
به گفته خانواده او در روزهای ابتدای بستری شدن او، از جمع عوامل پروژه فقط یک بار جانشین تولید به بیمارستان آمده بود و بقیه عوامل اعم از تهیه کننده، سرمایه گذار و کارگردان جویای حال شازده احمدی نبوده اند.
حدود سه هفته قبل نیز اتومبیل اعضای گروه «چهارشنبه خون به پا می شود» که شیرین شازده احمدی هم در آن بود دچار حادثه شد و او به بیمارستان منتقل شده بود.
این هنرمند متاسفانه ساعت 12 ظهر 4شنبه بر اثر شدت جراحات درگذشت.زمان تشییع پیکر او در روزهای آتی اعلام خواهد شد.