استخدام لیسانس حسابداری در تهران,استخدام لیسانس مدیریت در تهران

به یک رئیس حسابداری صنعتی خانم خوش سابقه با مدرک لیسانس حسابداری یا مدیریت با سابقه کار مفید و مسلط به نرم افزار مالیران درتهران نیازمندیم.
ایمیل: sima.cable.resana@gmail.com
فاکس: ۰۲۱۶۶۷۱۲۳۹۳
—————————-
یکی از شرکت های گروه همکاران سیستم در تهران کارشناس مالی و استقرار نرم افزار با حداقل مدرک لیسانس حسابداری ، مدیریت و یا اقتصاد استخدام می نماید.
ایمیل: sgsp@systemgroup.net
منبع: استخدامیا