پژوهشگران دانمارکی دریافتند که خفاشها علاوه بر اینکه تنها پستاندارانی هستند که می توانند پرواز کنند بلکه یگانه پستاندارانی هستند که عضلات حنجره آنها با سرعتی فوق سریع حرکت می کند.

محققان دانشگاه جنوبی دانمارک با انجام تحقیقاتی نشان دادند که عضلات حنجره خفاشها با سرعتی فوق سریع حرکت می کند. به طوریکه این پستانداران پرنده می توانند بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ جیرجیر در ثانیه از خود ساطع کنند. این ویژگی همانند یک دستگاه موقعیت یاب پژواکی رفتار کرده و به آنها در شکار کمک می کند.

نتایج این تحقیقات که با تهیه فیلمی از خفاشها انجام شد حاکی از آن است که این پستانداران شبگرد با یک دامنه کوتاه جیرجیرهای خود را آغاز می کنند و زمانی که به شکار نزدیکترین شدند بسامد این جیرجیرها را تا رسیدن به پالسهای فوق سریع افزایش می دهند.

این محققان با نصب ۱۲ میکروفن در یک اتاق و ضبط صدای ۵ خانواده متفاوت از خفاشهای کوچک Daubenton که از انگلیس تا ژاپن گسترده شده اند رفتار این خفاشها را در شکار کرمهایی که در اتاق پراکنده شده بودند بررسی کردند و دریافتند که این دامنه فوق سریع تولید صدای جیرجیر نمی تواند توسط ماهیچه های اسکلتی عادی تولید شود.


به همین منظور، به عضلات صوتی خفاشها یک موتور و یک مانیتور پرقدرت وصل کرده و این عضلات را برای خم شدن تحریک کردند. به این ترتیب دریافتند که این عضلات قادرند با بسامد بالای ۱۸۰ هرتز و حتی در بسیاری موارد با بسامد ۲۰۰ هرتز منقبض و منبسط شوند.
براساس گزارش پاپ ساینس، همچنین این دانشمندان کشف کردند که ماهیچه های حنجره خفاشها ۲۰ برابر سریعتر از ماهیچه های چشم انسان و در حدود ۱۰۰ برابر سریعتر از ماهیچه های اسکلتی هادی حنجره حرکت می کنند.