اداره پلیس نیویورک از شهروندان خود خواسته بود برای نشان دادن همبستگی با پلیس، با آنها عکس گرفته و تصاویر را توئیت کنند اما این اقدام باعث آبروریزی شد.به گزارش سرویس بین الملل جام نیوز، اداره پلیس نیویورک تصمیم گرفت با یک اقدام توئیتری دست دوستی به سوی شهروندان خود دراز کند اما این ابتکار نتیجه کاملا عکس داشت.


اداره پلیس نیویورک از شهروندان خواسته بود تا با پلیس عکس گرفته و آنها را توئیت کنند، عکسی که نشان از همبستگی آنها با پلیس شهر باشد. اما هشتگ #myNYPD به سرعت به محلی برای انتقاد از پلیس نیویورک تبدیل شد.


عکس هایی که شهروندان نیویورکی توئیت کرده بودند، تصاویر برخوردهای خشن پلیس با شهروندان را نشان می دهد. مانند عکسی که می خواهد معترضان را متفرق کند یا عکسی که یک جوان را به نحو خشنی دستگیر کرده اند.

طرحی که می خواست آبروی پلیس نیویورک را بخرد، مایه آبروریزی شد.

البته بعضی عکس ها هم خنده دار بود. مثل جریمه کردن میکی موس: