سال 2012 | 512 صفحه | ISBN: 9780470682685 | 3,55 MB |

دانلود کتاب

معرفی: کتاب “سیستم های قدرت الکتریکی” به ارائه یک پایه درزمینه نظریه ضروری سیستم قدرت می پردازد درحالیکه بر کاربردهای مهندسی قدرت نیز تمرکز دارد.
این کتاب، یک اثر ضروری در زمینه مهندسی قدرت در طول بیش از سی سال می باشد.
کتاب “سیستم های قدرت الکتریکی” محتوای کاملا به روزی را ارائه می دهد درحالیکه همچنان سبک بسیار محبوب Weedy را نیز حفظ کرده است. این ویرایش پنجم توسط متخصصان Nick Jenkins، Janaka ، Ekanayake و Goran Strbac بازبینی شده است.
کتاب موجود علاوه براینکه همچنان تمام موضوعات اساسی سیستم های قدرت را پوشش می دهد، اکنون برای پوشش موضوعات مهم بیشتری مانند تغییرات آب و هوا و تولید برق تجدیدپذیر، توسعه یافته است.آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمى گذرد، ولى کسى که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامى که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهایى براى او بهترین بهشت هاست."موریس مترلینگ"