سال 2011 | 304 صفحه | ISBN: 9780307265906 | 7,73 MB |

دانلود کتاب

معرفی: از نویسنده پرفروش کتاب “ذهن جدید امپراطور” و “جاده واقعیت” یک کتاب پیشرو که دیدگاه های جدیدی دررابطه با سه تا از عمیق ترین سوالات کیهان شناسی ارائه می دهد. اگر چیزی قبل از بیگ بنگ وجود داشته است، آن چه بوده؟ منبع نظم در جهان ما چیست؟ آینده نهایی جهان ما چیست؟
درک کنونی جهان ما می گوید که تمام ماده در نهایت تا تراکم صفر کوچک خواهد شد، با سیاه چاله های بزرگ که درنهایت به سمت انرژی بدون جرم تبخیر خواهند شد.
Roger Penroseیکی از خلاق ترین ریاضی دانان زمان ما، این تصویر برجسته از “مرگ گرما” دنیا را کاملا تغییر می دهد، درباره چگونگی سرنوشت نهایی موردانتظار از شتاب ما بحث می کند و شرح می دهد که دنیا می تواند واقعا به عنوان “بیگ بنگ” از نوع جدیدش دوباره تفسیر شود.
کتاب “چرخه زمان” هم برای نجوم شناسان آماتور و هم فیزیکدانان حرفه ای مناسب می باشد و با بینش های هیجان انگیز بی شماری برای هرکدام، قطعا اثری تحریک برانگیز و چالش برانگیز می باشد. این کتاب یکی دیگر از راهنماهای ضروری جهان از یکی از متفکران برجسته ما می باشد.در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست."مُنْتِسکیو"