در این گزارش مروری کردیم بر آخرین تعرفه های اپراتورهای تلفن همراه کشور
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات؛ توضیح اینکه تعرفه سیم کارت های دائمی و اعتباری ایرانسل و رایتل، از ابتدای راه اندازی این شبکه ها فلت بوده و از ابتدا مشترکین سیم کارت های دائمی و اعتباری این دو اپراتور هیچ هزینه ای تحت عنوان "جابجایی"، "تماس بین شهری" و یا "تماس راه دور داخلی" پرداخت نمی کرده اند. اما همراه اول با تغییر تعرفه ها هزینه جابجایی را حذف کرد.

تعرفه های سیم کارت دائمی اپراتورها
اپراتور/نوع تماس
داخل شبکه
خارج شبکه
پیامک فارسی
پیامک لاتین
همراه اول
570
625
89
222
ایرانسل
499
625
89
128-160
رایتل
555
625
89
220

*کلیه واحدها به ریال درج شده اند

تعرفه های سیم کارت اعتباری اپراتورها
اپراتور/نوع تماس
داخل شبکه
خارج شبکه
پیامک فارسی
پیامک لاتین
همراه اول
670
937
106
264
ایرانسل
620
852
100
160
رایتل
695
895
89
220

*کلیه واحدها به ریال درج شده اند
با توجه به جدول تعرفه های سیم کارت های اعتباری و دائمی، به نظر شما کدام یک از این اپراتورها مقرون به صرفه تر هستند.
در ضمن شما می توانید هر انتقاد و یا پیشنهادی در مورد اپراتورهای تلفن همراه دارید مطرح کنید.