این روزها خرید و استفاده از حلقه های «اترنیتی» که اغلب رکابشان از طلای نازک ساخته شده و با نگین های برلیان تزئین شده اند، حسابی مد شده و طرفدار پیدا کرده چون هم فوق العاده شیک و زیباست و هم به راحتی با حلقه نامزدی ست می شود. از طرف دیگر این حلقه ها نشانه عشق جاودان داماد به عروس هم خواهد بود و او می تواند هر 5 سال یک بار یک نگین برلیان به این حلقه اضافه کند