تست شخصیتی

موضوع: تست شخصیتی

برچسب ها: هیچ یک
 1. **4hoo** گفت:

  تست شخصیتی

  [h=2][color=#ff0000][size=5][font=arial][/font][/size][/color][/h][right][color=#333333][font=tahoma][indent][color=#ff0000][size=5][font=arial][b]
  اول اینکه این تست برام ایمیل شده و من نمی دونم منبعش کجاست و کدوم بنده خدایی این و طراحی کرده پس لطفا دمپایی هاتون و غلاف کنید
  دوم اینکه من نمی دونم این تست در مورد شماها صدق میکنه یا نه ولی در مورد خودم 90 درصدش درست بود
  سوم هرکی با صداقت به این تستا جواب نده دماغش مثل پینوکیو دراز میشه و هزینه عمل جراحی به عهده خود شخص خوهد بود
  چهارم اینکه ........... بریم سراغ تستها:d [/b][/font][/size][/color][color=#66cc00][size=5][font=arial][b]


  1- فرض کنید شما مشخصه صورت كسی هستید، كدام قسمت از صورت او هستید؟
  الف: چین و چروك
  ب: لكه
  ج: خال زیبایی
  د: كك و مك
  هــ : لبخند

  2- دوست دارید چه نوع پرندهای باشید؟
  الف: شباهنگ
  ب: جغد
  ج: عقاب
  د: فلامینگو
  هــ : پنگوئن

  3- كدام یك از آلات موسیقی را دوست دارید؟
  الف: پیانو
  ب: ویولن
  ج: سازدهنی
  د: گیتار
  هــ : دف

  4- كدام یك از برنامههای تلویزیونی برای شما جالبتر است؟
  الف: اخبار و برنامههای مستند
  ب: فیلمهای درام و زندگینامه
  ج: هیجانی و پلیسی
  د: عشقی و ماجرایی
  هــ : كمدی و كارتون

  5- كدام یك از بازی های شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟
  الف: ترنهای هوایی سریعالسیر
  ب: قطار یا قایق
  ج: نمایش و اجرای كمدی
  د: چرخ و فلك و وسایلی كه سریع میچرخند
  هــ : هیچ كدام، من از شهربازی متنفرم

  6- آیـا شـمـا بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان میخندید؟
  الف: هرگز
  ب: بندرت
  ج: برخی مواقع
  د: معمولا
  هــ : همیشه

  7- اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه سرتان گذاشت، چه عكسالعملی نشان میدهید؟
  الف: عصبانی میشوید
  ب: ناراحت میشوید
  ج: برایتان جالب است
  د: تلافی میكنید
  هــ : چندین برابر تلافی میكنید

  8- اولین چیزی كه صبح موقع بیدار شدن به فكرتان خطور میكند، چیست؟
  الف: كار یا تحصیل
  ب: مشكلات زندگی
  ج: صبحانه
  د: روزی كه در پیش دارید
  هــ : كاری كه تا شب انجام خواهید داد

  9- در زندگیتان چه شعاری دارید؟
  الف: وقت طلاست
  ب: سحرخیز باش تا كامروا باشی
  ج: آنچه برای خود میپسندی، برای دیگران هم بپسند
  د: زندگی كن و به دیگران هم اجازه زندگی كردن بده
  هــ : بیخیال باش، هرچه باداباد

  10- آیا به حیوانات علاقهمندید؟
  الف: اصلا
  ب: تعداد كمی از حیوانات
  ج: برخی از حیوانات
  د: بیشتر حیوانات
  هــ : تمام حیوانات

  11- شما لبخند میزنید؟
  الف: هرگز
  ب: بندرت
  ج: گاهی اوقات
  د: اغلب
  هــ : آنقدر زیاد كه برخی فكر میكنند دیوانه هستم

  12- نظر دیگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟
  الف: بیرحم
  ب: سرد و بیاحساس
  ج: زیبا
  د: دوستداشتنی
  هــ : خوشگذران

  13- شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان میدهید؟
  الف: هرگز
  ب: بندرت
  ج: گاهی
  د: اغلب
  هــ : حداكثر تا جایی كه امكان دارد

  14- شما اعتقاد دارید كه برای شاداب بودن باید ساعاتی از روز را منحصرا صرف خودتان كنید؟
  الف: اصلا
  ب: احتمالا نه
  ج: گاهی
  د: بله
  هــ : البته، تا جایی كه امكان دارد به خودتان میرسید

  15- آیا زندگی شما با برنامهریزی پیش میرود؟
  الف: مــن حـتــی در تـعـطـیــلات هــم برنامهریزی میكنم
  ب: همیشه برنامهریزی میكنم
  ج: بستگی به روز هفته دارد
  د: در صورت امكان اجازه میدهم كه خودش پیش آید
  هــ : همیشه بدون برنامهریزی روزها را طی میكنید

  حال امتیازات گزینههایی را كه انتخاب كردهاید را به ترتیب زیر جمع كنید.

  گزینه الف1 امتیار، گزینه ب 2 امتیاز، گزینه ج 3 امتیاز،
  گزینه د 4 امتیاز و گزینه هـ 5 امتیاز دارد.

  سپس امتیازات بدست آمده از 15 سوال تست را مطابق با متنهای زیر مقایسه كنید.
  [/b][/font][/size][/color][color=#ff0000][size=5][font=arial][b][u]:: اگر امتیاز شما بین یك تا 20 باشد:[/u][/b][/font][/size][/color][color=#66cc00][size=5][font=arial][b]

  بدین معنی است كه شما سوسن سفید هستید. مردم شما را به خاطر پشتكارتان، از جــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــنتــــان و مـوفـقـیـتهـایـتـان تقدیر میكنند. اهداف مشخصی دارید و فكرتان بر كارتان متمركز است. احتمالا فرزند اول خانواده هستید. احساستان را بسختی ابراز میكنید. یكی از مهمترین نگرانیهای شما این است كه چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید. اندیشههایتان كمی متمایل به بدبینی است.

  ظاهرا دارای اعتماد به نفس کافی هستید ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید. قادر هستید كه هدفی تعیین كنید و به آن برسید. بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریكبین مینگرید. احساس میكنید كه وقت كمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید. مواظب باشید جدی بودنتان شما را از دنیای اطراف دور نكند. خونسرد باشید و از زندگیتان لذت ببرید. كارهایی انجام دهید كـه از آنـهـا لـذت مـیبرید. با انجام این دستورات قوه خلاقیتتان شكوفا میشود. سعی كنید كه بیشتر بخندید و با دیگران در تماس باشید.

  [/b][/font][/size][/color][color=#ff0000][size=5][font=arial][b][u]:: اگر امتیاز شما بین 21 تا 54 باشد:[/u][/b][/font][/size][/color][color=#66cc00][size=5][font=arial][b]

  بدین معنی است كه شما یك گل رز هستید. كمی تیغ دارید ولی زیباییهای بسیاری دارید. حس شوخطبعی دارید ولی از شنیدن جوك لذت میبرید. احتمالا فرزند وسط خانواده هستید. مردم دوست دارند دوروبر شما باشند. خونگرم هستید. دوستان صمیمی بسیاری دارید. زندگی را بـا دیـد واقـعبـیـنـانـه مینگرید. آگاهید كه زندگی از خوبیها و بدیها تشكیل شده است. قادرید شانس خودتان را با توجه به سـرمـایـههـایـی كـه داریـد، امـتـحـان كـنید. سختكوش هستید و به اهدافتان پایبندید.

  دوست دارید خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس میدهد. مشكلترین مساله در زندگیتان یكنواخت بودن مسائل است. یكنواختی در هر مسالهای شما را آزار میدهد و باعث كسل شدن روحیه شما میشود. به شما پیشنهاد میگردد كه افق دیدتان را وسیعتر كنید. مسائل جدیدی را تجربه و كشف كنید. آنگاه متعجب خواهید شد كه چه نتایج زیبایی به دست آوردهاید و مهمتر از همه اینكه فراموش نكنید كه در همه چیز دنبال زیبایی بگردید مخصوصا در خودتان.

  :: اگر امتیاز شما بین 55 تا 75 باشد:

  بـدیـن مـعـنـی اسـت كه شما یك گل آفتابگردان هستید در بستری از گلهای رز. یك ویژگی بارز در شما وجود دارد كه باعث گرمادهی به دیگران و جلوهگری شــمـــا مـــیشـــود. مــمــكـــن اســـت شــمــا كوچكترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید. در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را به عنوان یك شخص شوخطبع میشناسند. از گفتن جوك لذت میبرید. گاهی شیطنت میكنید. مایلید كه با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید. با افرادی كه هیچ وقت نمیخندند، راحت نیستید. دید مثبتی به زندگی دارید. در همه چیز به دنبال خوبیها هستید. بیدی نـیـسـتـیـد كـه بـا هـر بـادی بـلـرزید. گرم، دوستداشتنی، باوفا و اجتماعی هستید و هر كدام از این صفات میتواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد. انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزهتان كم است. برای شما مشكل است كه فقط روی یك كار متمركز شوید. به شما پیشنهاد میگردد كه اجازه دهید مردم روی جدی شما را هم ببینند. همانطور كه چهره شاد شما را میبینند. در این صورت میخواهند كه همیشه با شما بـاشـنـد.
  بـه احـسـاسـات دیـگـران احـتـرام بگذارید. از این شاخه به آن شاخه نپرید و كاری را كه دوست دارید، انتخاب كنید و تا پایان آن را انجام دهید.[/b][/font][/size][/color][/indent]
  [/font][/color][/right]
  Khandeye Talkhe Man Az Gerye GhamAngiZ tAr aStTtTtT
 2. دنیای خاموش من گفت:
  [QUOTE][COLOR=#ff0000][RIGHT][FONT=tahoma][SIZE=5][FONT=arial][B]
  اول اینکه این تست برام ایمیل شده و من نمی دونم منبعش کجاست و کدوم بنده خدایی این و طراحی کرده پس لطفا دمپایی هاتون و غلاف کنید
  دوم اینکه من نمی دونم این تست در مورد شماها صدق میکنه یا نه ولی در مورد خودم 90 درصدش درست بود
  سوم هرکی با صداقت به این تستا جواب نده دماغش مثل پینوکیو دراز میشه و هزینه عمل جراحی به عهده خود شخص خوهد بود
  چهارم اینکه ........... بریم سراغ تستها:d [/B][/FONT][/SIZE][/FONT][/RIGHT][/COLOR][COLOR=#66cc00][RIGHT][FONT=tahoma][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/FONT][/RIGHT][/COLOR][/QUOTE]:-sheytanat  ..*
  روی لینک تاپیک های زیر کلیک و حتما مطالعه کنید *..


  "اطلاعيه و اخبار انجمنها"قوانین انجمن"

  Hidden Content  برای جلوگیری از بی نظمی در تاپیک ها لطفا فقط از دکمه سپاس استفاده کنید

  هنگام زدن تاپیک دقت کنید تاپیک تکراری نباشد


 3. nasim.h گفت:
  :-dast2جالب بود من که امتحان کردم بهم میخورد.
  امتحانش ضرری نداره .من سالم هستم:-yes


  هر جمعه برایت نامه ای می نویسم و خود خوب میدانم که چرا نمی آیی!!!
  چون می دانم که خوب میدانی که خط همه نامه هایم کوفی است!